Výtvarná dílna – Ateliér Jeruzalémská – Modistická škola

Hana Škorpilová tel: 777 572 967

Jeruzalémská 5, Praha 1

email: hana.skorpilova@volny.cz

možnost konzultace :

pro přihlášení na kurzy

pro indivuduální kurzy

Chcete proniknout do tajů výroby klobouků a naučit se řemeslo modistek a kloboučníku ? Chcete si navrhnout a vyrobit si vlastní originální kousek, ve správné velikosti, který v obchodech nemůžete najít?

V naší modistické škole Atelier Jeruzalémská připravujeme profesionální řemeslné kurzy výroby klobouků.