Tulipánková vazba vychází z byzantské vazby, ale je obodacena o efekt trojkroužků.

také se jí říká trojitá byzantská vazba.

 

nejlépe vazba drží z kroužků velkosti 5/1,2mm

je potřeba určitá zkušenost a vyplatí se znát pravidla 

jak s kroužky pracovat  pomocí  speciálních kleští  jak je otvítar a zavírat

a snažte se je nepoškrábat.

 

 

návod na vazbu:

Pečlivě si připravne jednotliné dílky vazby.

 1. 3 kroužky provlékněte skrz 3 kroužky -  neboli 3x3

  

  

  

  Připravte si na náramek 8 až 12  těchto základních dílků pro další práci.

  Podle celkové délky výrobku počet dílků dodatečně upravíte.

 1.  

  Pečlivě si otevřete zbytek kroužků.

 1.   

 1. První dílek vazby, 3x3 kroužky. Vezmete mezi prsty a pomocný drátek provlékněte skrz dva krajní kroužky, pak drátek přehněte, středový kroužek není na pomocném drátku navlečený.

  

  Dva otevřené kroužky samostatně provlékněne skrz vazbu v místě červených bodů okolo všech třech kroužků

  

  

 1. Tyto kroužky umístíte posunutím do stran ve směru červených šipek .

  Kroužky odsunete do stran zcela ke kraji

  

  

   vazbu otočte o 90 stupňů.


  Krajní kroužky v místě červených teček od středového kroužku odsuňte do stran

   

  

  Další dva otevřené kroužky, jeden po druhém, provlékněte v místě zelených bodů

  

  Tyto kroužky provlékněte skrz vazbu okolo všech třech ( jak je očíslováno na obrázku/) na sobě položených kroužůu a kroužky po provlečení pečlivě uzavřete

  

  Na tyto koncové dva kroužky navlékneme jeden otevřený kroužek. 

  Kroužek je označený jako A

  

  Na kroužek A navlékeneme již připravenou trojici jednotlivých dílku vazby 3x3.

   Kroužek provlékněte všemi třemi koružky Kroužek A pak uzavřete

  

  

   

   

  

  

   

 1. Na předchozím  obrázku vidíte očíslované 3 poslení kroužky vazby. 

  Kroužek číslo 1 posuňte na stejné místo jako na obrázku

   

  

  Nejprve kroužek číslo 1 posuňte do středu kroužků na kterých je navlečený 

   zasunutím ho umístěte mezi kroužky číslo 2 a 3

  

  

Pak provlékněte skrz vazbu další otevřený kroužek, který je na obrázku nahoře označený zelenými body , tento kroužek je provlečený přes stejné kroužky vazby jako kroužek A , tento kroužek provlekněte tak ,aby byl kroužek číslo 1 mezi nimi a kroužek s zelenými body uzavřete.

Kroužky číslo 2 a 3 ve směru červených šipek posunute do polohy jak je na obrázkuvedle středových kroužků.

 

Vazbu otočte o 90 stupňůKoncové kroužky označené křížkemrozevřete od sebe a provléknete skrz vazbu samostatně mezi ně , další  předem připravené a dva otevřené kroužky,  kroužky provlečte vždy přes tři na sebou kroužky, tyto kroužky jsou na obrázku označené kolečkem a kroužky pevně uzavřete.

 

Dále pokračujete stejným způsobem až do požadované délky výrobku

 1. Výrobek zakončete americkým zapínáním případně karabinkou.

   

  děkuji a přeji příjemné tvoření

  Hana Škorpilová