Výroba klobouků – modistický kloboukový kurz

MODISTICKÁ ŠKOLA  – Praha – HANA ŠKORPILOVÁ  – Výroba klobouků – kurzy

Již od roku 2009  Hana Škorpilová připravuje  unikátní modistické kurzy klasické výroby klobouků.

Workshopy  probíhají v Modistické dílně – atelier Jeruzalémská 5 Praha 1.